Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşümün tek başına mahalle sakinleri veya idare tarafından yapılması ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Tasarımda bu maliyetler de göz önünde bulundurularak projenin ekonomik geri dönüşümüne katkı sağlayacak kentsel dönüşümün sürdürülebilir ve daha geniş alanlara yayılmasına imkân verecek çalışmalar projemize yansıtılmaya çalışılmıştır.

caret-down-skewed caret-down-thin caret-down caret-left-thick caret-left-white caret-left caret-right-thick caret-right-white caret-right caret-up cross download english facebook grid instagram linked-in list mail pinterest play-button reset search-nobg search-square share twitter views wechat youtube